Kafedrada ishlab chiqilgan yangi ta’lim texnologiyalari

Matematikadan innovatsion texnologiyalar

Chiziqli tenglamalar sistemasining umumiy nazariyasidan innovatsion texnologiyalar