Bakalavr-matematiklar uchun:

1. Algebra va sonlar nazariyasi.   Ishchi dastur(yuklab olish uchun)

Maruzalar matni (yukalb olish uchub)

2. Analitik geometriya. Ishchi dastur (yuklab olish uchun)

3. Differensial geometriya va topologiya.Ishchi dastur (yuklab olish uchun)

4. Diskret matematika va matematik mantiq. Ishchi dastur (yuklab olish uchun)

5. Umumiy algebra. Ishchi dastur (yuklab olish uchun)

Maruzalar matni (yuklab olish uchun)

6. Algebra va Geometriyadan Maxsus kurslar.

Bakalavr-mexaniklar uchun:

1. Algebra va sonlar nazariyasi. Ishci dastur (yuklab olish uchun)

2. Analitik geometriya. Ishchi dastur (yuklab olish uchun)

3. Differensial geometriya va tenzorlar analizi. Ishchi dastur (yuklab olish uchun)

Bakalavr-amaliy matematiklar uchun

1.Chiziqli algebra va analitik geometriya.

Bakalavr-fiziklar uchun

1.Analitik geometriya