ALGEBRA VA SONLAR NAZARIYASIDAN MUSTAQIL ISHLAR

Mexanika bo‘limi talabalari uchun mustaqil ish mavzulari (yuklab olish)

Matematika bo‘limi talabalari uchun mustaqil ish mavzulari (yuklab olish)

Mexanika bo‘limi talabalari uchun (yuklab olish)

Matematika bo‘limi talabalari uchun (yuklab olish)

Diskret matematika va matematik mantiq fanidan mustaqil ishlar

Matematika bo‘limi talabalari uchun (yuklab olish)

Differensial geometriya va topologiya fanidan mustaqil ishlar

Matematika bo‘limi 2 kurs talabalari uchun

Sonlar nazariyasi asoslaridan mustaqil ishlar

Ko‘phadlar nazariyasidan mustaqil ishlar